Utrata kluczowych danych firmowych oraz dostępu do systemów to jeden z największych koszmarów każdej osoby, która prowadzi własny biznes. Chodzi tu nie tylko o utratę danych, ale też utratę potencjalnych zysków – nawet chwilowa niedostępność serwisu czy oferowanych usług może przełożyć się na ogromne straty finansowe. Przygotowanie się na ewentualną utratę danych i dostępów powinno więc znaleźć się bardzo wysoko na liście priorytetów organizacji. Na szczęście nowoczesne technologie pozwalają zabezpieczyć się przed utratą danych, a także umożliwiają ich odzyskanie w przypadku awarii lub cyberataku. 

Czym jest Disaster Recovery 

Disaster Recovery, czyli odtwarzanie awaryjne, to cały proces związany z odtworzeniem utraconych danych. Jest to swego rodzaju plan naprawczy na wypadek cyberataku lub awarii skutkujących utratą ważnych danych, które decydują o ciągłości działania biznesu. Disaster Recovery jest więc częścią kompleksowego procesu określanego jako Business Continuity. Utratę danych może spowodować wiele czynników podzielonych na dwie grupy: klęski żywiołowe oraz błędy ludzkie. Do klęsk żywiołowych zaliczamy przede wszystkim katastrofy naturalne jak powodzie, tornada czy trzęsienia ziemi, a do błędów ludzkich – wycieki danych, nieprawidłowe wdrożenia zmian IT czy awarie infrastruktury. 

Najważniejsze parametry, które definiują odtwarzanie awaryjne to: 

  • RPO (Recovery Point Objective) – punkt odzyskiwania, czyli wskazanie, jak daleko trzeba się cofnąć i ile utraconych danych maksymalnie można poświęcić od wystąpienia awarii aż do ostatniej ważnej kopii zapasowej. 
  • RTO (Recovery Time Objective) – czas odzyskiwania, czyli wskazanie, ile czasu zajmie od momentu wystąpienia incydentu przywrócenie danych do stanu, w którym użytkownicy będą mogli korzystać z systemu.   

Disaster Recovery Plan 

Disaster Recovery Plan, czyli plan naprawczy lub awaryjny, który tworzy się w ramach Disaster Recovery, to opracowanie strategii działania na wypadek wystąpienia awarii spowodowanej katastrofą żywiołową lub błędem ludzkim.  Zakłada on ograniczenie niedostępności spowodowanej przez uszkodzenie infrastruktury i utratę danych. Na Disaster Recovery Plan składają się celowe działania, które mają zniwelować skutki awarii lub katastrofy. Plan powinien być na bieżąco aktualizowany i dostosowany do dynamicznie zmieniającego się systemu architektury IT w organizacji. W planie uwzględnione powinny być: podział ról poszczególnych osób, plan odbudowy systemu, niezbędna dokumentacja i sposób reagowania na konkretne sytuacje.  

Disaster Recovery Plan krok po kroku: 

  1. Określ, które procesy są kluczowe dla funkcjonowania biznesu. 
  1. Zdefiniuj dopuszczalne RPO i RTO. 
  1. Stwórz podział obowiązków dla pracowników na wypadek awarii. 
  1. Określ dokumentację i przygotuj strategię funkcjonowania systemu. 

Firmy często w celu zabezpieczenia systemu decydują się na zbudowanie własnego zapasowego centrum danych, gdzie tworzone i przechowywane są kopie zapasowe. Takie centrum znajduje się najczęściej w lokalizacji oddalonej od bazy. Rozwiązanie to nie jest jednak w 100% optymalne, takie centrum też jest bowiem narażone na awarie. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z usługi DRaaS. 

DRaaS w Cloud4You 

DRaaS to usługa zapewniająca ciągłość działania systemów IT dostarczana przez zewnętrzną firmę. Zabezpiecza dane oraz całą infrastrukturę ich przechowywania i przetwarzania. Jest doskonałą alternatywą dla zapasowego centrum danych, szczególnie wtedy, gdy partner zewnętrzny jest w stanie zaprojektować kompleksową usługę dostosowaną maksymalnie do potrzeb Twojej firmy. W Cloud4You projektujemy nowoczesne rozwiązania oparte na technologii Veeam Connect Replication, dzięki którym nie musisz martwić się awariami i przestojami. Nawet w przypadku poważnych awarii szybko przywrócimy ciągłość funkcjonowania Twojego biznesu, abyś Ty mógł skupić się prowadzeniu firmy i zapewnianiu przychodu. Ty tylko wynajmujesz serwer, my zajmiemy się resztą.