KOLOKACJA SERWERÓW

Czy wiesz, że

Dzisiejsze firmy, szczególnie w wysoce konkurencyjnych branżach, wytwarzają i przechowują coraz więcej danych.

Kolokacja serwerów

Dzisiejsze firmy, szczególnie w wysoce konkurencyjnych branżach, wytwarzają i przechowują coraz więcej danych. To od danych zależy dziś w dużej mierze bezpieczeństwo organizacji. Dlatego, oprócz regularnego tworzenia backupu, warto pomyśleć o działaniach prewencyjnych, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jednym ze skutecznych środków, które umożliwiają kompleksową opiekę nad firmowych serwerem, jest np. kolokacja serwera.

Czym jest kolokacja serwerów?

Obrazek do tekstu

Kolokacja to usługa, w ramach której serwer lub szafa rackowa są umieszczane w serwerowni usługodawcy. Jest to pewnego rodzaju instalowanie firmowych urządzeń w istniejącym już data center firmy zewnętrznej. W ramach kolokacji w zewnętrznej serwerowni umieszczać możesz również routery, switche i inne urządzenia. Jest to doskonałe rozwiązanie w szczególności dla firm, które nie są gotowe, aby zainwestować we własne data center.

Kolokacja, czyli migracja zasobów IT do wyspecjalizowanego centrum danych, to elastyczne rozwiązanie, które jednocześnie odciąża firmowe zespoły odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, i daje możliwość ich lepszego wykorzystania, zgodnie z potrzebami danej organizacji. Usługa ta świadczona jest zwykle przez wyspecjalizowane ośrodki przetwarzania danych, które gwarantują bezpieczeństwo danych, optymalne warunki i właściwie dostosowane parametry środowiska do pracy urządzeń serwerowych (gwarantowane zasilanie awaryjne, całodobowa ochrona, odpowiednia wilgotność powietrza, monitoring cctv, dostęp do klimatyzacji). Przestrzeń kolokacyjna może być zakwalifikowana jako kolokacja pojedynczego U, kolokacja całej szafy rack (lub kilku) lub w przypadku większych instalacji, większej powierzchni. Dzięki kolokacji firma nie musi tworzyć własnego centrum danych, co pociągałoby za sobą konieczność stworzenia bezpiecznej strefy przechowywania urządzeń i wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń.

Zalety kolokacji serwerów

Gdy decydujesz się na oddanie swojego serwera pod opiekę innej firmie, masz pewność, że będzie on przechowywany bezpiecznie i w odpowiednich warunkach. Oto najczęściej wymieniane zalety:

Niższe koszty energii elektrycznej

Bardzo często okazuje się, że kolokacja serwerów pozwala na zaoszczędzenie sporej sumy na energii. Jest to jednak kwestia indywidualna, ponieważ oszczędność ta uzależniona jest od tego, z jakiego zakresu usług firmy zewnętrznej korzystasz. Kolokacja serwerów jest jednak znacznie bardziej korzystna cenowo niż własne data center.

Idealna wilgotność i temperatura powietrza

Właściciele firm, szczególnie niewielkich, nie zawsze są w stanie wygospodarować odpowiednie środowisko dla urządzeń serwerowych. Czasami firmy nie mają wystarczającej przestrzeni, a czasami nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków, np. wilgotności powietrza lub temperatury. Usługa kolokacji to wydzierżawienie przestrzeni u profesjonalnej firmy, która jest w stanie zapewnić optymalne dla pracy serwerów i innych urządzeń warunki. Ogranicza to ryzyko awarii, np. będącej konsekwencją uszkodzenia chłodzenia.

Bezpieczeństwo fizyczne serwera

Zewnętrzne centrum danych, zapewniające odpowiednie warunki, to maksymalne bezpieczeństwo, za którego odpowiedzialność ponosi dostawca usługi. Twój serwer przechowywany jest specjalnie przygotowanym do tego celu środowisku, odpowiednio zabezpieczonym fizycznie. Bezpieczeństwo gwarantują systemy monitorujące procesy, a dostępność usług potwierdzona jest umową SLA. Odpowiedzialność związana z bezpieczeństwem jest całkowicie przeniesiona na firmę realizującą usługę kolokacji serwerów.

Stały monitoring serwerów

Gdy oddajesz swój serwer do zewnętrznego data center, nie musisz martwić się nie tylko o jego koszty utrzymania, ale też utrzymanie infrastruktury technicznej. Nie do Ciebie należą modernizacja, naprawa czy przeglądy posiadanego sprzętu. Twój serwer jest pod stałą opieką i jest cały czas monitorowany.

Wsparcie administratorów

Usługa gwarantuje całodobowy wirtualny dostęp do serwera, a jednocześnie profesjonalne wsparcie techniczne. Możesz też skorzystać z fizycznego dostępu w asyście specjalisty.

Jaka jest cena kolokacji?

Obrazek do tekstu

Aby precyzyjnie określić ceny kolokacji, należy w pierwszej kolejności określić elementy, które wejdą w skład usługi. Dodatkowym kosztem do miesięcznej opłaty abonamentowej jest zwykle opłata instalacyjna. Cena uzależniona jest też od przepustowości pasma. Klient w ramach usługi zawsze otrzymuje odpowiednie warunki pracy serwera i dostęp do szybkich łącz internetowych, a także zasilanie i fizyczną ochronę. Jeśli jesteś zainteresowany usługą kolokacji serwerów, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej, co wchodzi w skład oferowanej przez nas usługi.

Zapraszamy do współpracy

dołącz do grona naszych klientów!

Kontakt