Chmura prywatna dla firm

Czy wiesz, że

Chmura to w ostatnich latach chyba jedno z najczęściej używanych pojęć, nie tylko w branżach związanych z innowacyjnymi technologiami.

Chmura prywatna dla firmy

Chmura to w ostatnich latach chyba jedno z najczęściej używanych pojęć, nie tylko w branżach związanych z innowacyjnymi technologiami. Technologia pozwala przenieść zasoby teleinformatyczne firm i osób prywatnych do Internetu, ułatwiając niezliczone ilości procesów biznesowych. Choć jeszcze kilka lat temu wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie sprawy, czym jest chmura w kontekście przechowywania plików i wykorzystywanych zasobów, dziś coraz więcej organizacji bez chmury nie wyobraża sobie dalszego funkcjonowania.

Usługi chmurowe możemy podzielić na różne modele infrastruktury – chmurę publiczną, chmurę prywatną i chmurę hybrydową. Firmy sięgają po jedną z wymienionych opcji w zależności od tego, jakie mają potrzeby i jakie wymagania stawiają przed przejściem do środowiska cloud. Chmura nie jest już dziś luksusem dostępnym tylko dla dużych firm – korzystają z niej organizacje niezależnie od rozmiaru i branży. Dobrym pomysłem na modernizacje infrastruktury IT w firmie jest przeniesienie jej do chmury prywatnej utrzymywanej przez firmę zewnętrzną.

Co to jest chmura prywatna?

Obrazek do tekstu

Chmura prywatna to autonomiczne serwery dedykowane danej organizacji i w pełni przez nią kontrolowane. Prywatna chmura umożliwia firmie używanie wspólnej przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej i innych zasobów.

Ten rodzaj chmury charakteryzuje się ograniczonym dostępem do zasobów, może z nich bowiem korzystać tylko jedna organizacja (lub wybrani użytkownicy). Dostawca chmury prywatnej dostosowuje ją do potrzeb konkretnego klienta. Nie opiera się przy tym na zasobach wirtualnych należących do bliżej nieokreślonego właściciela. Wprost przeciwnie, tylko klient, który korzysta z mocy obliczeniowej na serwerze usługodawcy, ma dostęp do zasobów.

Chmura prywatna może znajdować się w wewnętrznym data center lub u zewnętrznego dostawcy usługi. Zawsze jednak zasoby informatyczne są uruchamiane i utrzymywane w sieci prywatnej wyłącznie do użytku pracowników konkretnej firmy. Nie są udostępniane nikomu innemu. Z tego powodu chmurę prywatną często wybierają organizacje ściśle podlegające regulacjom prawnym, np. agencje rządowe. Dzięki temu mogą sprawować zaawansowaną kontrolę nad swoimi obciążeniami i jednocześnie cieszyć się najwyższym poziomem prywatności i bezpieczeństwa obsługiwanych danych.

Samodzielne wdrożenie chmury jest często sporym wyzwaniem dla firmy. Wymaga sporych zasobów sprzętowych, ludzkich i finansowych. Dlatego najłatwiej jest skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, która zrealizuje te procesy za Ciebie, oferując pełne wsparcie techniczne.

Jak działa chmura prywatna?

Obrazek do tekstu

Chmurą prywatną zarządza dział IT firmy, która jest jej właścicielem. To nie dostawca usługi udostępnia więc chmurę kolejnym działom i osobom w organizacji. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które maksymalizuje bezpieczeństwo danych. Oczywiście klient może zlecić firmie zewnętrznej zarządzanie chmurą, jednak odbywa się to w oparciu o indywidualne potrzeby danej firmy.

Wdrożenie chmury prywatnej w organizacji obejmuje między innymi ustawienie serwera, optymalizację przepływu danych czy zabezpieczenia dostępowe. Szybkość przetwarzania danych uzależniona jest od mocy serwera. Dostęp jest możliwy z każdego urządzenia – ma go każdy użytkownik, który posiada odpowiednie uprawnienia i dostęp do Internetu. Struktura usługi private cloud jest prosta – prywatna chmura zapewnia rozszerzoną, zwirtualizowaną pamięć masową danych i moc przetwarzania, które firma może wydobyć według swoich wymagań i potrzeb. Obciążenia robocze mogą być szybko i łatwo przenoszone również między chmurą prywatną i chmurą publiczną.

Chmura prywatna może mieścić się terenie firmy lub poza nią. Najpopularniejsze modele wykorzystania chmury prywatnej to Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Integration Platform as a Service (IPaaS), Communications as a Service (CaaS), a także Application as a Service (AaaS). Popularnym rozwiązaniem jest również kolokacja serwerów.

Chmura prywatna a chmura publiczna

Obrazek do tekstu

Chmura prywatna oferuje takie same zalety co chmura publiczna, gwarantuje jednak bezpieczne środowisko wyłącznie do dyspozycji jednej firmy. Środowisko to jest fizycznie odseparowane od innych użytkowników. Chmurę publiczną dostawca jest w stanie uruchomić nawet w ciągu kilku minut, możesz więc od razu skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, bez kupowania serwerów i ich utrzymywania.

Środowisko jest w pełni skalowalne i dopasowane do potrzeb Twojej firmy lub nawet konkretnego projektu. Możesz w razie potrzeby natychmiast je rozbudować. Za usługę płacisz stałą przewidywalną opłatę, co jest efektywne finansowo i bardzo wygodne. Warto jednak podkreślić, że ekonomiczność chmury publicznej wynika z rozproszenia infrastruktury na całym świecie i współdzielenia zasobów z innymi użytkownikami, co może być ryzykiem dla krytycznych systemów i danych. Prywatna oferuje natomiast najwyższy poziom zabezpieczeń. Chmurą internetową prywatną możesz, podobnie jak chmurą publiczną, zarządzać z dowolnego miejsca na świecie.

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który model chmury wybrać. Przede wszystkim, trzeba dokładnie przeanalizować potrzeby i ograniczenia danej firmy, a także istotne aspekty prawne. Chmura publiczna jest najbardziej uniwersalną opcją, która zaspokaja potrzeby większości firm. Prywatna jest natomiast polecana w szczególności organizacjom, które reprezentują ściśle regulowane sektory gospodarki.

Firmy, które chcą połączyć oba rozwiązania, mogą też zdecydować się na chmurę hybrydową, która jednocześnie umożliwia spełnienie regulacji prawnych i gwarantuje wyłączność zasobów do przetwarzania krytycznych danych i systemów w wydzielonym prywatnym środowisku. Wciąż masz jednak dostęp do tańszych zasobów współdzielonych do wykonywania reszty prac.

Zalety chmury prywatnej w firmie

Usługa chmury prywatnej ma wiele zalet. Jedną z nich jest przewidywalność wydatków, dzięki której zawsze wiesz, ile wydasz na usługi cloud. Podczas gdy chmura publiczna elastycznie wykorzystuje dostępny transfer i moc obliczeniową, a następnie rozliczana jest za zużyte zasoby, prywatna chmura nie jest narażona na takie ryzyko. Firma na swoje potrzeby otrzymuje konkretną ilość zasobów sprzętowych, za które płaci miesięczną, stałą opłatę. Zasoby mogą być podłączone łączem o stałej przepustowości, które niezależnie od ilości przesłanych danych, kosztują co miesiąc tyle samo. Dzięki chmurze prywatnej możesz więc kontrolować koszty infrastruktury IT.

Drugą ważną zaletą jest bezpieczeństwo. Korzystając z chmury prywatnej, nie powierzasz bezpieczeństwa swoich danych innym jednostkom. Sam określasz swoje potrzeby i preferencje zabezpieczeń. Samodzielnie kontrolujesz zużycie zasobów i architekturę private cloud. Masz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem danych, co ułatwia procesy i dotyczy przede wszystkim wrażliwych danych (finanse, własność intelektualna, dane osobowe). Samodzielnie możesz dostosować komponenty i systemy. Ryzyko, że zasoby w zakresie przetwarzania i pamięci masowej nie zostaną wykorzystane w pełni w stosunku do tradycyjnego centra danych, jest minimalne.

Chmura skutecznie chroni Cię przed wyciekiem danych – profesjonalni dostawcy chmurowi są w stanie zapewnić maksymalnie wysoki poziom zabezpieczeń, znacznie wyższy niż większość pojedynczych klientów. Twoje dane w chmurze prywatnej są więc w pełni bezpieczne, jeśli tylko wybierzesz zewnętrznych dostawców usług, którz dysponują certyfikowanym data center i którzy zapewniają bezpieczeństwo baz danych, chroniąc je zarówno przez nieprzewidzianymi zdarzeniami, jak i dostępem osób z zewnątrz, jak i dbają o bezpieczeństwo podczas migracji i w ramach usługi dostarcza nowoczesne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Do zalet chmury prywatnej należy też elastyczność w zakresie zaspokajania potrzeb Twojej organizacji. Gdy nawiązujesz współpracę z dostawcą chmury, Twoje potrzeby biznesowe powinny być dla niego priorytetem. Usługodawca powinien zapewnić Ci łatwość częstego dostępu do dużych zbiorów danych, zarówno wirtualnie, jak i fizycznie.

Gdy korzystasz z danych w chmurze prywatnej, usługodawca zapewnia Ci też eksperckie wsparcie – migracja, konfiguracja i następnie konserwacja to dość skomplikowane procesy, które powinny być przeprowadzane pod okiem specjalistów. Nawiązanie współpracy z odpowiednim dostawcą zagwarantuje Ci szybkie wdrożenie i szybka relokację zasobów, zgodnie z Twoimi potrzebami, a także skuteczną optymalizację danych w chmurze.

Wreszcie, plusem przechowywania danych w chmurze prywatnej jest szybkość transmisji danych. Zależy ona od kilku czynników, przede wszystkim:

 • Szybkości połączenia internetowego.
 • Szerokości pasma.
 • Lokalizacji centrum danych.

W idealnej sytuacji, data center, gdzie przechowywane są Twoje dane, było połączone z siedzibą firmy światłowodem, gdyż zapewnia to maksymalną szybkość w czasie rzeczywistym, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Na koniec warto również wspomnieć o kwestiach ekologii. Usługa chmurowa może być usługą bardzo energochłonną, dlatego jeśli Twoja firma jest eko, warto wybrać takiego partnera, który inwestuje w energooszczędne technologie i zasila przynajmniej część swoich obiektów za pomocą alternatywnych źródeł energii.

Chmura prywatna – dlaczego warto?

Obrazek do tekstu

Prywatna chmura danych to rozwiązania dla każdej firmy, która chce skorzystać z dostępnych możliwości i zalety chmury obliczeniowej, ale jednocześnie korzystać z infrastruktury, którą będzie posiadać na wyłączność. Dzięki private cloud firma może dostosować rozwiązanie do swoich potrzeb.

Usługa chmury prywatnej kierowana jest do firm, które potrzebują zoptymalizować usługę do skali prowadzonej przez nich działalności. Jest polecanym rozwiązaniem, gdy przetwarzasz liczne dokumenty firmowe objęte tajemnicą handlową lub gdy Twoja działalność jest obramowana przepisami dotyczącymi przetwarzania danych. Chmura zapewnia w takich sytuacjach gwarancję bezpieczeństwa danych. To klient decyduje o sposobach zabezpieczania danych, a ryzyko utraty danych jest minimalne. Z tego powodu chmura prywatna wybierana jest przez firmy, które chcą mieć pewność, że ciągłość ich procesów biznesowych nie zostanie przerwana z powodu utraty danych.

Chmura prywatna oferuje protokoły zarządzania, które zapewniają pełną zgodność z przepisami rządowymi dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Z tego powodu bardzo często wybierana jest przez agencje rządowe, administrację państwową, sektor ochrony zdrowia czy szeroko rozumiany sektor bankowy oraz podmioty zajmujące się edukacją.

Podsumowując, przestrzeń dyskowa w chmurze prywatnej to usługa dla organizacji i firm, które:

 • Potrzebują wysokiej jakości dostępu przez Internetu.
 • Wykorzystują systemy IT z zastosowaniem szybkich łącz.
 • Nie chcą inwestować we własną infrastrukturę IT.
 • Oczekują elastyczności.
 • Za kluczowe uważają bezpieczeństwo danych, nad którym mogą sprawować pełną kontrolę.

Ile kosztuje prywatna chmura dla firm?

Obrazek do tekstu

Koszty wdrożenia i utrzymania chmury prywatnej są całkowicie uzależnione od potrzeb danego klienta. Ogromną zaletą rozwiązań chmurowych jest elastyczność – rozwiązania chmurowe sprawdzają się zarówno w przypadku małych firm, jak i korporacji.

Jeśli zastanawiasz się, jaki rodzaj chmury będzie dla Ciebie odpowiedni, zapoznaj się z naszą ofertą. Pomożemy Ci wybrać usługę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

Chmura prywatna dla firm w Cloud4You

Chmura prywatna dla firm w Cloud4You to idealny wybór dla organizacji, które pragną skorzystać z możliwości elastyczności i skalowalności chmury, jednocześnie zabezpieczając swoje dane i aplikacje.

Zalety prywatnej chmury:

 • Bezpieczeństwo i prywatność – w chmurze prywatnej, dane są przechowywane w dedykowanym środowisku, co zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności. To rozwiązanie jest idealne dla firm, które przetwarzają wrażliwe informacje i muszą spełniać rygorystyczne wymogi regulacyjne.
 • Dostosowanie do potrzeb – prywatna chmura daje możliwość konfiguracji środowiska zgodnie z konkretnymi potrzebami biznesowymi, co pozwala na optymalizację zasobów i wydajności.
 • Wydajność – chmura prywatna zapewnia dedykowane zasoby, co oznacza, że firmy nie muszą dzielić mocy obliczeniowej ani przestrzeni dyskowej z innymi użytkownikami, co przekłada się na lepszą wydajność.

Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego firmy decydują się na korzystanie z chmur obliczeniowych?

Firmy decydują się na korzystanie z chmur obliczeniowych ze względu na elastyczność, skalowalność i aspekt ekonomiczny tego rozwiązania. Chmura umożliwia szybkie dostosowanie zasobów IT do aktualnych potrzeb biznesowych, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku rynkowym. Ponadto, chmury obliczeniowe oferują zaawansowane opcje bezpieczeństwa danych, co jest niezbędne dla ochrony wrażliwych informacji. Redukcja kosztów związanych z utrzymaniem i zarządzaniem własną infrastrukturą IT to kolejny, ważny czynnik, który przemawia za wyborem rozwiązań chmurowych.

Jakie są główne rodzaje chmur dostępne dla firm?

W Cloud4you oferujemy dwa główne rodzaje chmur dla firm: chmurę prywatną i hybrydową. Chmura prywatna to dedykowane, bezpieczne środowisko, idealne dla firm potrzebujących kontroli nad swoimi danymi i aplikacjami. Chmura hybrydowa łączy zalety chmury prywatnej, z elastycznością chmury publicznej, oferując idealne rozwiązanie dla firm szukających zrównoważonego podejścia do skalowalności, bezpieczeństwa i wydajności.

Jakie są główne wyzwania związane z przeniesieniem działalności firmy do chmury?

Główne wyzwania związane z przeniesieniem działalności firmy do chmury obejmują zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych, zarządzanie zmianami w infrastrukturze IT, a także integrację z istniejącymi systemami i aplikacjami. Istotne jest również dostosowanie się do nowego modelu kosztów oraz zapewnienie odpowiedniego szkolenia personelu. W Cloud4you oferujemy wsparcie i doradztwo na każdym etapie migracji do chmury, aby pomóc firmom przejść przez te wyzwania płynnie i skutecznie.

Tagi oferty: chmura prywatna, chmura dla firmy, chmura cennik

Zapraszamy do współpracy

dołącz do grona naszych klientów!

Kontakt