Disaster Recovery

Czy wiesz, że

Przerwy w działaniu biznesu generują zwykle ogromne straty, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. Choć takie sytuacje są nieuniknione, można się na nie odpowiednio przygotować.

Disaster Recovery as a Service

Przerwy w działaniu biznesu generują zwykle ogromne straty, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. Choć takie sytuacje są nieuniknione, można się na nie odpowiednio przygotować. To, czy uda Ci się w pełni szybko przywrócić systemy, aplikacje i dane, wpływa nie tylko na przychody, ale też może decydować o tym, czy Twoja firma po awarii będzie mogła w ogóle funkcjonować. Warto więc rozważyć usługę Disaster Recovery as a Service, czyli proste do wdrożenia rozwiązanie, które pozwoli Ci zachować ciągłość działania firmowych systemów w przypadku nieprzewidzianego incydentu.

Czym jest DraaS?

Obrazek do tekstu

DRaaS, czyli Disaster Recovery as a Service (odtwarzanie po awarii jako usługa), to usługa, która zapewnia firmie ciągłość działania systemów IT. Usługa dostarczana jest przez zewnętrznego dostawcę (the provider), która specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa danych.

DRaaS to pewnego rodzaju zapasowe centrum danych, które nie zastępuje jednak konieczności wykonywania i przechowywania kopii zapasowych. Jest to naturalne rozszerzenie usługi backupu, plan odzyskania systemów i danych po awarii zasilania czy sprzętu oraz innych niebezpiecznych incydentach jak problemy z połączeniem światłowodowym, zalanie, pożar, atak hakerów.

Podsumowując: DRaaS to usługa zapewnienia ciągłości działania firmowych systemów IT realizowana przez zewnętrznego dostawcę.

W ramach Disaster Recovery services wykorzystuje się korzystne cenowo połączenie sprzętu i technologii chmurowych. Odpowiednio zrealizowana usługa Disaster Recovery as a Service DRaaS powinna obejmować całą infrastrukturę produkcyjną (serwery i pamięci masowe).

Na czym polega Disaster Recovery as a Service w IT?

Obrazek do tekstu

Disaster Recovery as a Service wykorzystuje połączenie sprzętu i technologii cloud, zapewniając tym samym rozwiązania do odtwarzania systemów po awarii.

Disaster Recovery IT to rozwiązanie znacznie bardziej skuteczne od zwykle stosowanych wewnętrznych procedur odzyskiwania po awarii. Ogromne znaczenie ma tu elastyczność chmury, która zapewnia replikację krytycznej infrastruktury firmowej niezbędnej do normalnego funkcjonowania i szybkie odzyskiwanie danych z serwera.

Replikacja to nieustanne kopiowanie, które zapewnia pewnego rodzaju odwzorowanie firmowych systemów i danych na serwerach udostępnianych przez dostawcę usługi. Serwery w gotowości czekają na sytuację, w której dane będą potrzebne. Choć dostawca zapewnia klientowi zasoby sieciowe i odpowiednią konfigurację, klient w razie wystąpienia awarii lub kryzysu może samodzielnie zdecydować o przełączeniu.

Do systemów i aplikacji, które chcesz przywrócić, możesz bezpiecznie dostać się zdalnie przez Internet, bezpiecznym kanałem VPN.

Dlaczego odtwarzanie awaryjne jest tak ważne dla stabilności firmy?

Obrazek do tekstu

Odtwarzanie awaryjne to jedyny sposób na zapewnienie maksymalnej ciągłości działania w małych i średnich firmach. Takie rozwiązanie optymalizuje koszty zabezpieczania firmowych systemów, m.in. redukując koszty zakupu własnej infrastruktury IT. Usługa Disaster Recovery as a Service pozwala chronić zarówno fizyczne, jak i wirtualne wystąpienia awarii.

Zalety DRaaS stały się jeszcze bardziej widoczne podczas pandemii. Okazało się, że metoda ta jest znacznie skuteczniejsza od tradycyjnych sposobów przywracania działania firmy po awarii. Firmy, które wcześniej polegały na ręcznych procesach tworzenia kopii zapasowych składowanych na zewnętrznych nośnikach zdały sobie sprawę, że tego rodzaju rozwiązania są zawodne, a przywrócenie systemów do działania zajmuje zbyt dużo czasu.

Usługa DRaaS dostarczana jest przez specjalistów dysponujących nie tylko zasobami, ale też właściwym poziomem kompetencji. Wreszcie, korzystanie z usług profesjonalnej firmy i zewnętrznego data center to gwarancja bezpieczeństwa, również w zakresie utrzymywania kopii zapasowych i poprawności funkcji ich cyklicznego tworzenia.

Zarządzanie odtwarzaniem awaryjnym (Disaster Recovery management)

Disaster Recovery może przydać się w wielu sytuacjach. Przyczyną utraty danych może być zwykły błąd ludzki, jak i czynniki niezależne jak katastrofy naturalne, awaria czy atak z zewnątrz. Mówiąc o DRaaS, nie sposób nie wspomnieć o trzech istotnych pojęcia: Disaster Recovery Plan, RTO i RPO.

Disaster Recovery Plan – dlaczego jest istotny?

Disaster Recovery Plan to dokument, który stanowi procedurę postępowania na wypadek awarii lub katastrofy. Jest to element szerszego planowania ciągłości działania określanego mianem business continuity plan. Dokument porządkuje schemat działania i ustala procedurę działania przed, w trakcie i po ustaniu zdarzenia krytycznego.

Plan Disaster Recovery jest niezwykle istotny, ponieważ każda sekunda przestoju to realne straty dla Twojej firmy. DRP organizuje pracę w sytuacji kryzysowej, a także zawiera kalkulację i ocenę kosztów oraz ryzyk związanych z niedostępnością usług. Uwzględnia parametry, które pomagają zminimalizować zagrożenia, a tym samym koszty nieprzewidzianej sytuacji

Czym jest RTO (Recovery Time Objective) w odtwarzaniu awaryjnym?

Recovery Time Objective (RTO) to czas potrzebny do przywrócenia Twojej usługi w miejscu docelowym w przypadku awarii. RTO wskazuje, ile zajmie zakończenie procesu odzyskiwania systemu po awarii, aby móc ponownie aktywować usługi.

Innymi słowy, RTO to maksymalny czas, przez który Twoje aplikacje mogą być niedostępne dla firmy, gdy wystąpi sytuacja kryzysowa. Zwykle czas ten jest mierzony w minutach. W ustaleniu tego parametru istotne jest, aby wskazany maksymalny czas niedostępności nie spowodował poważnych strat.

Czym jest RPO (Recovery Point Objective) w odtwarzaniu awaryjnym?

RPO to drugi obowiązkowy element planu Disaster Recovery. RPO to maksymalny akceptowalny czas, z którego nie będzie możliwe odzyskanie danych z serwera. Inaczej mówiąc, jest to maksymalny czas, z którego firma nie będzie miała danych. Zazwyczaj czas ten jest mierzony w sekundach.

W DRaaS zawsze dąży się do minimalizacji wskaźnika Recovery Point Objective RPO i tu ogromną rolę odgrywa chmura (Disaster Recovery cloud), która umożliwia przesyłanie i replikację danych w czasie rzeczywistym. Zarówno RTO, jak i RPO mają wpływ na koszt usługi Disaster Recovery service. Są niezwykle istotną częścią umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA).

Kto powinien zainteresować się usługami DRaaS?

Usługi DRaaS to doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy, która nie może pozwolić sobie na przerwanie ciągłości działania, ale jednocześnie nie jest na tyle duża, aby inwestować we własne, rozbudowane data center. Najczęściej z DRaaS korzystają firmy z branż takich jak finanse, logistyka, produkcja, spedycja czy sektor medyczny.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem rozwiązania Disaster Recovery as a Service w swojej firmie, skontaktuj się z naszym konsultantem. Chętnie doradzimy usługę, która najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Tagi oferty: disaster recovery services, draas, utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej

Zapraszamy do współpracy

dołącz do grona naszych klientów!

Kontakt